Үнэнбат

Оюунзул

Албан тушаал
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Мэргэжил
Салбар
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал
Туршлага

Видео

Шинэ мэдээ