Батбилэг.Д 2013.12.16 | Сайт: Vip76.mn

Хийсэн ажлын үр дүнг өргөө цагаан гэрээр мялаав

Хийсэн ажлын үр дүнг өргөө цагаан гэрээр мялаав
Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 16 хороонд Гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 16 хороонд Гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах Олон нийтийн байцаагчдын дунд хоёр сарын хугацаатай болзолт уралдааныг зарлан өнөөдөр дүнг гаргаж шагнаж урамшууллаа.

Болзолт уралдааны хүрээнд “Гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх тухай хууль”, “Архидан согтуулахтай тэмцэх тухай хууль”, “Захиргааны хариуцлагын тухай хууль”, “Тамхины хяналтын тухай  хууль”-ийг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар дүүргийн ИТХ-ын ГХУСАЗЗ-өөс энэхүү болзолт уралдааныг зарласан аж.

Болзолт уралдаанд оролцогсод гэмт хэргийн гаралтын шалтгаан нөхцлийг тогтоож, хариуцан ажиллаж байга хороондоо ГХУСАЗ дэд зөвлөл, Хэсгийн байцаагчтай хамтран гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүнд хүрсэн байдлыг харгалзан 16 хорооноос эхний 4 байр шалгаруулж өнөөдөр шагнаж урамшуулсан юм.

Хэсгийн байцаагчтай хамтран гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүнд хүрсэн байдлыг харгалзан 16 хорооноос эхний 4 байр шалгаруулж өнөөдөр шагнаж урамшуулсан юм.

Тус уралдааны Тэргүүн байранд 13-р хорооны Олон нийтийн байцаагч Я.Нарангэрэл шалгар 4 ханатай гэр, Хүндэт өргөмжлөлөөр, 2-р байранд хорооны Олон нийтийн байцаагч 11-р хорооны Олон нийтийн байцаагч Б.Бадамцэцэг шалгарч Өргөмжлөл, 500000 төгрөг, 3-р байранд 16-р хорооны Олон нийтийн байцаагч Г.Мөнхтүвшин шалгарч Өргөмжлөл, 300000 төгрөг, тусгай байранд 9-р хорооны Олон нийтийн байцаагч А.Батжаргал шалгарч 150000 төгрөгөөр тус тус нар шалгарлаа.

Шагналыг ХУД-ийн ИТХ-ын дарга, ГХУСАЗЗ-ийн дарга Д.Батбилэг, ГХУСАЗЗ-ийн нарийн бичгийн дарга П.Энхжаргал гардуулан өглөө.

ГХУСАЗЗ-өөс тус болзолт уралдааныг дүгнэхдээ ажилласан жил, тухайн хороонд гарч буй гэмт хэргийн гаралт буурсан байдал, тухайн олон нийтийн байцаагчийн нийгмийн асуудал зэрэг олон талаар нь харгалзан үзэж энэхүү шалгаруулалтыг зохион байгууласан байна.