Удвал.Н 2014.10.16 | ХМА: УИХ-ын гишүүний Ажлын алба

Н.Удвал ДЭМБ-ын салбар хуралдааныг даргална

Н.Удвал ДЭМБ-ын салбар хуралдааныг даргална
Эрүүл мэндийн сайд Н.Удвал

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Дээд чуулганы санхүү, захиргааны удирдлагын хуралдааныг даргалагчаар Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайд, анагаахын шинжлэх ухааны доктор Н.Удвалыг сонгосон тухай ДЭМБ сая мэдээллээ.

Энэхүү хуралдааныг даргалагч нь ДЭМБ-ын Ерөнхий чуулганы гишүүнээр шууд томилогддог ажээ.

Ерөнхий чуулганы гишүүн нь ДЭМБ-аас улс орнуудад хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хамтран ажиллах эрхтэй.