МНУХ 2015.06.09 | Сайт: Vip76.mn

“Нутгийн удирдлагын эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт сургалт боллоо

“Нутгийн удирдлагын эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт сургалт боллоо

ХБНГУ-ын Конрад-Аденауэр сангийн санхүүжилтээр “Нутгийн удирдлагын эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлэгийн хоёрдах шатны ажлыг 2015 оны VI сарын 8, 9-ний өдрүүдэд Монголын нутгийн удирдлагын холбооны байранд хийлээ.

Хэлэлцүүлгийн үр дүнд “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 32 зүйлийн 60 гариу заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тогтож хуулийн бие даасан төсөл болгохоор шийдвэрлэв.  Мөн Монгол улсын Үндсэн хууль, сонгуулийн тухай хуулиудад саналаа өгөхөөр хэлэлцэж тохиров.