Одгэрэл.Б 2016.01.27 | ОНХА: Нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар

Нийслэлийн удирдлагууд 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулав

Нийслэлийн удирдлагууд 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулав
Нийслэлийн удирдлагууд 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулав

Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр.

Нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын салбар хариуцсан орлогч нар, нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий Архитектор бөгөөд нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга, дүүргүүдийн Засаг дарга. нийслэлийн харьяа газар. агентлаг. төсөвт үйлдвэрийн газруудын удирдлагатай 2016 оны Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.