Болормаа.М 2016.04.07 | Телевиз: МҮОНТВ

Эмэгтэйчүүд доогуур цалин авч байна гэдэг нь судалгаагаар батлагдсан

Жендерийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга М.Болормаатай ярилцлаа.

Сүүлийн үед жендерийн тэгш байдлыг хангах бодлогын хэрэгжилтийн явц байдлаас үүдэн нийгэмд ямар өөрчлөлт бий болж байна вэ? Олон нийтийн хандлага өөрчлөгдсөн үү?

Жендерийн тэгш байдлыг хангах хууль 2011 онд батлагдсан. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос хуульд үнэлгээ хийх ёстой. Хуулийг сайн сурталчлан, мэдээлэх хэрэгтэй байдаг. Хуулийг батлаад өнгөрөх биш Засгийн газар хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар стратеги, төлөвлөгөө гаргах ёстой. Үүний дагуу Засгийн газар 2013 онд Жендерийн тэгш байдлыг хангах хуулийн хэрэгжилтийг хангах дунд хугацааны стратегийн баримт бичгийг баталж гаргасан.

Хүний эрхийн үндэсний комисоос гаргасан тайлангаар ямар дүгнэлт хийсэн бэ?

Хуулийн дүн шинжилгээ нь хуулийг бүхэлд нь биш хэсэгчилж авч үздэг. Тиймээс хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн эрх тэгш байдлын хуулийн хэрэгжилтэд анхаарах зүйлүүд байна гэж дүгнэсэн. Эмэгтэйчүүд доогуур цалин авч байна гэдэг нь судалгаагаар батлагдсан.

      Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү