Амгаланбаатар.Х Жендэрийн үндэсний хороо 2015.04.28 | Телевиз: МН25-р суваг

"Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх ҮЭ-ийн оролцоо” Чуулга уулзалт боллоо

“Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчлэл - Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрх-ҮЭ-ийн оролцоо” Чуулга уулзалт

Эмэгтэйчүүдийн цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 10-14 хувиар зөрүүтэй байгааг судлаачид тогтоожээ.

Дэлхийн улсуудад үүнийг эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшинтэй харьцуулан тайлбарласан бол манай улсад эмэгтэйчүүдийн боловсрол, ур чадвар өндөр байдгийг Жендэрийн үндэсний хорооноос хийсэн судалгаа дурьджээ.

Эмэгтэйчүүдийн цалин, хөлс орлого муу байгаа нь эмэгтэйчүүдийг өөрийгөө хөгжүүлэх, өөртөө итгэлтэй байх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх гэр хариуцлагаа нэмэгдүүлэхэд саад болсоор байгааг судлаачид тэмдэглэжээ.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?