Баттогтох.Д 2016.05.02 | Телевиз: Bloomberg TV Mongolia

Хөгжлийн банкны дэргэд Хөрөнгө оруулалтын сан байгуулахаар ажиллаж байна

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль 2013 онд батлагдсанаас хойш холбогдох 20 орчим харилцааг зохицуулсан журмыг үндсэндээ баталж дуусчээ.

АҮЯ-ны Стратеги, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Д.Баттогтох “Аж үйлдвэрийн яамны бүтцэд гадаад, дотоод худалдааны асуудал бодлогоор зохицуулагдаж явдаг. Энэ утгаараа экспортыг дэмжих хөтөлбөрийг АҮЯ-наас боловсруулан уг хөтөлбөрт Монгол банк, Сангийн яам, Хөгжлийн банк оролцон батлуулсан” гэлээ.