Энхтуул.Б 2016.05.30 | Сайт: Vip76.mn

Хүннү гүрний төвийг хамгаалж үлдсэн хууль

Хүннү гүрний төвийг хамгаалж үлдсэн хууль

“Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай”  /УИХ-ын тогтоолын төсөл/

Өргөн барьсан огноо: 2015.10.23

Санаачилсан: Засгийн газар

“Ноён уул” хэмээн хүндэтгэн үздэг уулын Сүжигт, Зурамт, Хужирт хэмээх гурван аманд Хүннүгийн язгууртны булш бүхий томоохон дурсгал оршдог болох нь судалгаагаар тогтоогджээ. Тиймээс УИХ-ын Г.Баярсайхан нарын нэр бүхий гишүүд “Ноён уулыг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг санаачилж Засгийн газарт хүргүүлсэн.

Үүний дараагаар  Засгийн газраас “Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тогтоолын төслийг боловсруулсан юм. 

Тус тогтоолын төсөлд Ноён уул болон түүний ойр орчмын газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авч, газар нутгийн хил заагийг тогтоох тухай  заажээ.

Ингэснээр Ноён уулд буй Хүннүгийн үеийн түүх, соёлын хосгүй өв болох булш, бунхан болон байгалийн унаган төрх, ховор ан, амьтан, ургамал тэдгээрийн унаган төрхийг хэвээр хадгалан үлдэж хойч үедээ үлдээх боломжтой болсон юм.  Тусгай хамгаалалтад авснаар Хүннү гүрний төв одоогийн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр байсныг гэрчлэх баримт хэвээр үлдээх чухал ач холбогдолтой.

Мөн хууль бус ашигт малтмал олборлох, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас  үүдэлтэй байгалийн унаган төрх алдагдах, байгалийн нөөц хомсдох зэргээс урьдчилан сэргийлж, хамгаалах боломжтой болно гэж үзжээ.

Ноён уулын газар нутгийн хамгаалалт, менежментийг тухайн орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болоод Засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд зохицуулж байхаар төсөлд тусгасан байна.

Мөн энэхүү түүх, соёлын үнэт дурсгал нь Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдэх шаардлагыг бүрэн хангасан аж.

УИХ-ын 2016 оны хоёрдугаар сарын 4-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар “Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай”  тогтоолын төслийг хэлэлцэж баталсан. Тиймээс Ноён уул болон түүний ойр орчмын газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авах  эрхзүйн орчин бүрдэж, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талбайн хэмжээ 11.194.22 га газраар нэмэгдсэн байна.