2016.05.31

Бүх тамхийг адилхан хайрцагтай болгоё

 УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэгтэй ярилцлаа.

Тамхины эсрэг өдөртэй  холбогдуулан “Бүх тамхийг адилхан хайрцагтай болгоё” гэсэн уриа гаргажээ. Энэ талаар тодруулахгүй юу?

Дэлхийн нийтээр 5 дугаар сарын 31-ны өдрийг Дэлхийн тамхигүй өдөр болгон зарлаж, тамхины хор хөнөөлийг улс орон, ард иргэддээ сурталчлах үүрэг хүлээдэг. 2003 оноос эхлэн дэлхийн хүн ам тамхины утаанаас хамгаалагдах ёстой гэсэн  Хүний эрхийн тунхаглалыг гаргасан. Монгол улс уг конвенцэд элсэн орсон нь тодорхой үүргийг хүлээж байна гэсэн үг. Энэ жилийн уриалгыг анх Австралийн Засгийн газраас гаргасан.

Тамхи үйлдвэрлэдэг компаниуд үүнийг хэрхэн хүлээж авсан бэ?

Австрали улсад уг хуулийг баталсны дараагаар тамхины үйлдвэрлэгчдийн зүгээс Австрали улсыг Олон улсын шүүхэд өгсөн. Харин шүүхээр Австрали улс ялалт байгуулсан. Тиймээс бүх тамхи ижил хайрцагтай болсон. Энэ нь тамхины хайрцгаар дамжуулан сурталчилгаа явуулахгүй гэсэн үндсэн зорилготой.

Манай улсын зар сурталчилгааны тухай хуульд энэ талаар юу гэж заасан байдаг вэ?

    Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү