Баасан.Г 2016.11.04 | Телевиз: TV5

Ахмад настны хүний эрхийг баталгаажуулахаар хэлэлцэв

Ахмадын чөлөөт холбооны тэргүүн Г.Баасан

Гадаад харилцааны яам, Хөдөлмөр, ниймгийн хамгааллын яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Хүний эрх хөгжил төв, хамтран Хелп эйж интернешнл (Help Аge International) байгууллагын санаачилгаар олон улсад хэрэгжүүлж байгаа “Ахмад настны хүний эрхийг баталгаажуулъя” сэдэвт үндэсний гурван талт  хэлэлцүүлэг эхэллээ.

Хэлэлцүүлэгт Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн ахмад настнууд, ахмадын  болон хүний эрхийн ИНБ-ууд, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Гадаад харилцааны яам, Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Ахмадын чөлөөт холбоо, Эрүүл мэндийн яам, Геронтологийн үндэсний төвийн төлөөлөгчид оролцож байна.

Тус хэлэлцүүлгийг ахмад настны хүний эрхийн байдал, НҮБ-ын Ахмад настны хүний эрхийг хамгаалах тухай шинэ конвенц боловсруулах санаачлага зэрэг асуудлаар талуудад мэдээлэл өгөх,  насжилт, ахмад настны хүний эрхийн асуудлаарх Монгол Улсын онцлог байдлыг тодорхойлох, ирэх сарын 12-15-ны өдрүүдэд Нью-Иорк хотноо зохион байгуулагдах НҮБ-ын Ахмад настны эрхийн шинэ конвенцийн ажлын хэсгийн нээлттэй хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын Засгийн газрын идэвхтэй оролцоог хангах, байр суурийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгын хүрээнд зохион байгуулж байгаа аж.

Түүнчлэн энэхүү хэлэлцүүлгээс Монгол Улсын Засгийн газар ахмадын хүний эрхийн асуудлаар тулгамдаж буй асуудлууд болон НҮБ-ын Ахмад настны хүний эрхийг хамгаалах тухай шинэ конвенцийн тухай олон талын бодол саналыг сонсч нэгдсэн байр суурьтай болгох үр дүн хүлээж байгаа юм байна.