Даваасүрэн.Ц 2017.03.10 | Телевиз: МН25-р суваг

Нэмэх, хасах: Банкны зээлийн хүүг бууруулах боломжтой юу?

Хэлэлцүүлгийн оролцогчид

25-р суваг Телевизийн бодлогын  "Нэмэх хасах" хэлэлцүүлэгт Банкны салбар, Монголын банкны өнөөгийн байдал, Банкны зээлийн хүүг бууруулах боломжтой эсэх? Түүнчлэн гадны банк Монголд орж ирэх шаардлага бий юу? сэдвийн хүрээнд  нээлттэй хэлэлцлээ.