Чинзориг.С 2018.05.25 | Телевиз: МН25-р суваг

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг танилцууллаа

Хөдөлмөрийн  тухай хуулийн зарим зохицуулалт нь хөдөлмөрийн харилцаанд төрийн оролцоо хэт их, уян хатан биш байгаа нь ажил олгогчид өөрийн шийдвэр гаргахад хүндрэл учруулж, ажилчин хөдөлмөрийн харилцааны суурь эрхийг эдэлж чадахгүй байдалд хүргэж буй учраас уг хуулийг шинэчлэн найруулахаар болсон байна. Энэ талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг байр сууриа илэрхийллээ.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг:  Ажил олгогч болон ажилтны хөдөлмөрийн эрх үүргийг тэнцвэржүүлэх чиглэлээр ажилласан. Тус хуулийг боловсруулахад эрдэмтэн, судлаачид болон, Үйлдвэрчин ажил олгогч эздийн холбоо, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэх мэтийн нийгмийн түншүүдийн оролцсон. Нийтдээ 7, 8 жилийн хугацаанд нийгмийн түншүүдтэйгээ зөвшилцөж явсны үндсэнд энэ хуулийг боловсрууллаа.