2019.05.17

Архангай аймгийн МСҮТ-ийн дөрвөн анги сургалтын бүрэн тоног төхөөрөмжтэй боллоо

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчдыг сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, багаж дээр ажиллаж, хөдөлмөрийн зах зээл дээр чадвартай боловсон хүчин болж гарах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тоног төхөөрөмж авахад зориулж 400 сая төгрөгийг шийдэж өгсөн билээ.