Цэрэн.Б 2019.06.10 | Дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн алба

Өндөр настан Д.Норовт 80 сая төгрөгийн нөхөх олговор гардуулан өглөө

Өндөр настан Д.Норовт 80 сая төгрөгийн нөхөх олговор гардуулан өглөө
Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн хэрэгжилтийн дагуу Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын дарга бөгөөд Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссын дарга Б.Цэрэн өнөөдөр тус дүүргийн 15-р хорооны иргэн, өндөр настан Д.Норовт 80 сая төгрөгийн нөхөх олговор гардуулан өглөө.