2019.11.08

С.Эрдэнэ: Өнгөрсөн 3 жил Сангийн яам өөрийнхөө боломжийг дээд зэргээр ашигласан

Үндсэн хуулийн цэцийн өнгөрсөн сарны 30-ны 04 дүгээр тогтоолоор Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийн “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан хуулийн этгээд нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/ төлөгч байх ба АМНАТ-ийг худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө” гэсэн заалтыг хүчингүй болгосон.

Мөн зүйлийн 47.3 дахь хэсгийн 47.3.1, 47.3.2 дахь заалт, 47.4 дэх хэсэг, 47.5 дахь хэсгийн 47.5.11, 47.5.12, 47.5.13 заалтууд хүчингүй болгожээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоолын үндэслэлд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн холбогдох хэсэг, заалтуудаар АМНАТ-ийг давхардуулан ногдуулахгүй байх зохицуулалтыг тодорхой тусгаагүйн улмаас Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, арванесдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг зөрчсөн гэж үзсэн байна. 

Тиймээс УИХ-ын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 32 дүгээр зүйлд заасны дагуу Төсвийн байнгын хороо, Эдийн засгийн байнгын хороо хуулийн төслийн боловсруулжээ.


УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнэ. 

МАН өөрийн мөрийн хөтөлбөрөө эргэн бас санах, харах хэрэгтэй. АМНАТ бол зүгээр нэг татварын асуудал биш шүү дээ. ААН, байгууллага, иргэн дээр давхар татвар ноогдуулах уу? үгүй ву гэдэг асуудлыг ярьж байгаа юм. 

Сангийн яам мэдээж аль болох орлого бүрдүүлэх зорилгоор аль болох унацтай, боломжтой бүх  л зүйлээ дайчлах нь ойлгомжтой. Өнгөрсөн 3 жил Сангийн яам өөрийнхөө боломжийг дээд зэргээр ашигласан гэж би бодож байгаа.