У.Хүрэлсүх 2020.04.18 | UBS ТВ

Шинэ нисэх буудал жилд 3 сая иргэнд үйлчилж 22000 агарын хөлөг нэвтрүүлнэ

Улсын хөгжлийг хурдасгах бүтээн байгуулалт руу Монгол Улсын засгийн газар анхаарах болсон. 

Нэг тулгуурт эдийн засгийн савалгаанд өртөж, гаднаас хэт хамааралтай бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийхээс татгалзах боломж нь үйлдвэрлэлийг сэргээх боломж юм. Энэ хүрээнд олон жил үргэлжилсэн бүтээн байгуулалтыг эцэслэх, шинээр бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх том бүтээн байгуулалтын зорилт тавьсан нь шинэ нисэх буудал юм.