2020.03.25

Барилгын материалын нийлүүлэлт багассан нь тендерийн гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байна

Нийт 600 гаруй тэрбум төгрөгний бүтээн байгуулалт хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Сургууль цэцэрлэгийн тэндер шалгаруулалтын ажлууд ямар шатанд явж байгааг салбарын сайдаас тодрууллаа. 

Ё.Баатарбилэг: Аймаг, орно нутгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд аймаг орон нутаг руу шилжсэн байна. Томоохон буюу улсын чанартай барилга салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлууд төрийн худалдан авах ажиллагааны  газар руу шилжсэн байна. Нийслэлийнх ч мөн адил шилжсэн байгаа. Явцын мэдээгээр өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад сайн байгаа. Одоо үнэлгээний хороонууд байгуулагдаад тендерүүд зарлагдах түвшинд явагдаж байна.