У.Хүрэлсүх 2020.09.09 | Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба

2020 оны эхний хагаст 291485 иргэн санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргажээ

2020 оны эхний хагаст 291485 иргэн санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргажээ

2020 оны эхний хагаст төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд 291 мянга 485 иргэн санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэл гаргасан байна.

Үүний 279 мянга 235 хүний асуудлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэсэн нь 95.7 хувь гэсэн үг юм. 10 мянга 541 өргөдлийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлсэн бол 979-ийг нь хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэжээ.

Иргэд ихэвчлэн нийгмийн халамж, даатгал, газартай холбоотой асуудлаар хандсан байна.