2021.03.01

Ж.Сүхбаатар: Хариуцлага тооцох боломжийг бий болгосон

УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар: 

Хот, тосгоны хөгжлийн асуудлыг олон жил үндсэн хуулийн хүрээнд шийдэгдээгүй байсан. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн тухай хууль нь цаашдаа нэгжийн хууль болон олон зуун хуулиар амьлах ёстой.