2021.03.08

Үндэсний баялагийн санг байгуулах эрхзүйн орчинг бүрдүүлнэ

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд үндэсний баялагийн санг байгуулах ажил хүлээгдэж байгаа юм. Тэгвэл удахгүй эхлэх хаврын чуулганаар энэ санг байгуулах эрхзүйн орчин бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна.