“Бизнес ба хүний эрхийг хангах нь” уулзалт хэлэлцүүлэг боллоо
2021.09.17

“Бизнес ба хүний эрхийг хангах нь” уулзалт хэлэлцүүлэг боллоо

Монгол Улсын Гадаад Харилцааны Яам, МҮЭ-ийн холбоотой хамтран “Бизнес ба хүний эрхийг хангах нь” уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Уулзалтын эхэнд МҮЭ-ийн холбооны ЕНБД Г.Адъяа, МУ-ын Гадаад Харилцааны Яамны Хүний эрхийн хэлтэсийн дарга Ц.Навчаа нар нээлтийн үг хэллээ.

Уулзалт хэлэлцүүлгийн зорилго Бизнесийн салбарт ажиллаж буй хүний эрхийг хангах асуудлыг үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах, нэн шаардлагатай хүний эрхийн асуудлууд түүнтэй холбоотой зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх хүрээнд санал солилцож зөвлөлдлөө.

Түүнчлэн талууд “Бизнесийн салбарт хүний эрхийг үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний төсөл боловсруулах зорилгоор хийгдсэн суурь үнэлгээний дүнг танилцуулж, эцэслэн боловсруулсан юм.

Энэ үеэр “Бизнес ба хүний эрх” суурь судлагааны урьдчилсан дүнг Төслийн зөвлөх М.Мандхай, П.Мөнхбат нар танилцууллаа.