УСУГ-ын удирдах ажилтнууд шинэ хуулийн талаар мэдээлэл авлаа
2021.09.15

УСУГ-ын удирдах ажилтнууд шинэ хуулийн талаар мэдээлэл авлаа

“Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга” сургалтад УСУГ-ын Хамтын гэрээ байгуулах ажлын хэсгийн гишүүд хамрагдлаа.

Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын нийтлэг үндэслэл, шинээр туссан заалтууд, ҮЭ-ийн зүгээс анхаарах асуудлаар МҮЭ-ийн холбооны ЕНБД Г.Адъяа, Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны нийтлэг зохицуулалт, хөдөлмөрлөх эрхийн маргаан сэдвээр МҮЭ-ийн холбооны ХХХБГ-ын дарга Ц.Отгонтунгалаг, Хөдөлмөрийн гэрээний төрөл, нэмэлт нөхцөл, ажил амралтын цаг, цалин хөлс сэдвээр ХНХЯ-ны ХХБХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Мааяа, Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилга, хөдөлмөрийн удирдлага, хөдөлмөрийн хяналт сэдвээр Хөдөлмөрийн эрх зүй судлаач Ц.Батнасан нар мэдээлэл өгч, асуултад хариуллаа.

Уг сургалтын ач холбогдлын талаар УСУГ-ын нэгдсэн хорооны дарга Д.Энхбаясгалан хэлэхдээ,

“УСУГ-ын Хамтын гэрээ байгуулах ажлын хэсгийнхэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар сургалт авлаа. Ингэснээр бид хамтын гэрээгээ хуулийн хүрээнд, одоо мөрдөж байгаагаасаа дордуулахгүйгээр баталж, хэрэгжүүлэх, ажилтны нийгмийн асуудлыг анхаарах, Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

Сургалтад манай байгууллагын Санхүүгийн хэлтсийн дарга, ХАБЭА-н инженерүүд, Хуулийн болон сургалтын багийнхан, эдийн засагч нар хамрагдлаа.

Амжилттай хамтын гэрээ байгуулснаар ажлын бүтээмж нэмэгдэх, ажилчдын цалин хөлс нэмэгдэх, нийгмийн хамгааллын асуудал дээшлэх зэрэг үр дүн гарна” гэлээ.