2021.10.13

Ц.Мөнх-Оргил: Гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байгаа ажилтантай үл өрсөлдөх гэрээ байгуулж болно

УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил:

1999 оны хөдөлмөрийн хуулийг шинэчилсэн. Энэ нь тухайн хуулийг сайжруулж байгаа юм. 1999 оны энэ хууль нь муу болоод амьдралын шаардлага хангахгүй болоод шинэчилсэн гэсэн үг бас биш.