Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын албан хаагчид сургалтад хамрагдлаа
2021.12.22

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын албан хаагчид сургалтад хамрагдлаа

Уг сургалтад УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын 24 албан хаагчид хамрагдлаа.

Архивын ерөнхий газраас 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр “Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам” сэдвийн хүрээнд мөн цахим сургалт зохион байгуулах юм.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/204 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам” мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/213 дугаар тушаалаар батлагдсан “Салбар архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”-ын талаар мэдлэг олгох зорилгоор Архивын ерөнхий газраас төрийн архивын удирдах албан тушаалтан болон мэргэжилтэн, ажилтнуудыг хамруулан цахим хэлбэрээр өнөөдөр /2021.12.22/ сургалт зохион байгууллаа.


Тодруулбал, Үндэсний архивын сан хөмрөгийг ангилах, хөмрөгөөр зохион байгуулах, архивын баримтын бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт, архивын эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл, лавлагааны сан бүрдүүлэх, архивын хөдөлмөр зохион байгуулалт зэрэг агуулгын хүрээнд Архивын ерөнхий газрын Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн С.Пүрэвсүрэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэж, сургалтад хамрагдаж буй албан хаагчдын зүгээс асуусан асуултад хариулт өгөв.