2022.01.08

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэхийн тулд зах зээлийг хамгаалах хэрэгтэй

Энэ жил ЖДҮ-ийг дэмжихэд аж ахуй нэгжид 20 тэрбум төгрөгний хөнгөлөлттэй зээл олгоно.