2022.03.18

Ж.Сүхбаатар: Хөөн хэлэлцэх хугацааг ялгавартай нэмэгдүүлэх,авилгалаар олсон хөрөнгийг хураах шаардлага байгаа

УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар: 

Хөөн хэлэлцэх хугацаа нь олон хүнд ял завших боломж олгосон. Үүнийг хуулийн хулгай гэж хэлж болно.