“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт зохион байгуулагдлаа
2022.04.22

“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт зохион байгуулагдлаа

Барилгын хөгжлийн төв нь Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр, Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан авлигын индексийг бууруулах зорилтын хүрээнд байгууллагын 2022 оны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, “Авлигын индексийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г тус тус батлан, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд удирдлагынхаа санаачилгаар 2022 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдөр төвийн нийт ажилтнуудад зориулсан “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтыг МУИС-ийн Олон Улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн Нийтийн удирдлагын тэнхим, Төрийн удирдлагын хөтөлбөрийн багш Г.Мягмар орж, ажилтнуудад шинэ мэдлэг, мэдээлэл олголоо.

Сургалтын завсарлагаар тус төвийн удирдлага, нийт албан хаагчид бүтэн жилийн хугацаанд хийж хэвшсэн өглөөний дасгалыг хамт олноороо гүйцэтгэн, өглөө бүр ажил эхлэхийн өмнө төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай хүргэж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлаас ангид байж, энэ талаарх мэдлэг, мэдээлэл, боловсролоо нэмэгдүүлэн ажиллах, байгууллагын соёлыг бүтээгч хамт олон байх нөлөөллийн уриа үг хэлж байхыг Төвийн захирал Ц.Амарсанаа санаачиллаа.

Тус төв нь төрийн албан хаагчийн шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх байгууллагын соёлыг тогтоох зорилготой “АТГ-Олон нийтийн төв” фэйсбүүк пэйж хуудсанд байгууллагын 155 ажилтныг нэгтгэж, Авлигатай тэмцэх газраас Улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа “Зөв зөвд шударга зөв аян”-д нэгдэж байна.