Ерөнхий боловсролын 75-р сургуульд тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай 13 хүүхэд суралцаж байна
2022.04.22

Ерөнхий боловсролын 75-р сургуульд тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай 13 хүүхэд суралцаж байна

УИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам, Ц.Мөнхцэцэг болон ажлын дэд хэсгийн гишүүдийн хамтаар Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 75-р сургууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Tусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх нь юу юунаас илүү чухал. Иймд ердийн сургууль, ангид суралцуулах нь тэдний нийгмийн хөгжил, төлөвшил, бусдыг дуурайн суралцах чадвар, сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэх зэрэгт сайн нөлөөтэй төдийгүй тэдний ар гэр, эцэг эхийн сэтгэл зүйг дэмжихэд маш чухал үүрэгтэй болохыг экспертүүд хэлсээр буй.

Тиймдээ ч Ерөнхий боловсролын 75-р сургуульд тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай 13 хүүхэд суралцаж байна. Бусад хүүхдийн хувьд ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй зөв харилцах, тэднийг ойлгох, туслах зэргээр зөв төлөвшил, хандлагатай болж, аль алинаасаа суралцдаг байна.

Гэхдээ тусгай хэрэгцээт боловсролд шаардлагатай хүний нөөцийн асуудал дутмаг байгаа бөгөөд мэргэжилтэн, сэтгэлзүйч, хэл яриа засагч, хөдөлгөөн засалч, нарийн мэргэжлийн ажилтнуудын асуудал хамгийн чухал байна.

Тусгай хэрэгцээт боловсролын онцлог хэрэгцээнд тохирсон сургалтын орчин бүрдүүлэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн хангамж сайжруулснаар тэгш хамран суралцах орчин сайжирна.

Тэгш хамран суралцах орчныг сайжруулна

Боловсролын тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42.1 дэх хэсгийн хэрэгжилтэд шалгалт хийх, санал, дүгнэлт боловсруулах Ажлын хэсгийхэн өнөөдөр 75-р сургууль болон “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв”-тэй танилцлаа.

Боловсролын тухай хуулийн 42.1-т Боловсролын сургалтын байгууллагын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь багш, ажилтан, суралцагчийн хөдөлмөрийн онцлогт тохирсон, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн тусгай хэрэгцээнд нийцсэн, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан байна гэж заасан байдаг.

Япон улсын буцалтгүй тусламжаар баригдсан 75-р сургууль нь нэг ээлжиндээ 960 хүүхэд хүлээн авах, хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурах нөхцөлийг 100 хувь бүрдүүлсэн сургууль болжээ. Багш, удирдлагуудын зүгээс тусгай хэрэгцээт боловсролд шаардлагатай бүхий л ажлуудыг хийж, хүүхэд бүрийн сурах эрхийн төлөө хичээн ажиллаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд энгийн хүүхдүүдтэй хамт мөр зэрэгцэн суралцаж, хөгжиж болдгийг харуулж чадаж байна.

Гэхдээ тусгай хэрэгцээт боловсролд шаардлагатай хүний нөөцийн асуудал дутмаг байгаа нь ажиглагдлаа. Өөрөөр хэлбэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллах мэргэжилтэн, сэтгэлзүйч, хэл яриа засагч, хөдөлгөөн засалч, нарийн мэргэжлийн ажилтнуудын асуудал хамгийн чухал байна. Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг бий батлах, БШУЯ, ХНХЯ-тай хамтран ажиллах шаардлагатай байна.

Сурагчид өөрсдийн гараараа төрөл бүрийн мэндчилгээний хуудас, бэлэгний цаасан хайрцаг сав, баглаа боодол, нэхмэл эдлэлүүд, баримал гээд бүхий л зүйлсийг хийж байна. Та бүхэн минь хүүхдүүдийг дэмжиж, тэдэнд урам зориг хайрлаарай.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-18 насны хүүхдэд эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн сэргээн засах тусламж үйлчилгээг өгч ажилладаг. Тухайлбал, өдөрт 500 хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 250 хүүхдийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадал бүхий 6 тасагтай хэдий ч боловсон хүчин, сувилагчийн орон тоо дутагдалтай байгаагаас гадна тусгай хэрэгцээт боловсролын онцлог хэрэгцээнд тохирсон сургалтын орчин бүрдүүлэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн хангамж сайжруулах шаардлагатай байна.