2022.06.20

Дугуй цагаан орчмын чөлөөлсөн талбайд хийх тохижилтын ажлын төлөвлөлтийг танилцуулж байна

Дугуй цагаан орчмын чөлөөлсөн талбайд хийх тохижилтын ажлын төлөвлөлтийг танилцуулж байна.