2022.05.19

Хэнтий болон Сүхбаатар аймагт дулааны станц байгуулна