Сүхбаатар дүүргийн 2-дугаар сургууль ариун цэврийн өрөөгөө шинэчиллээ
2022.08.04

Сүхбаатар дүүргийн 2-дугаар сургууль ариун цэврийн өрөөгөө шинэчиллээ

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 7-дугаар хорооны ерөнхий боловсролын хоёрдугаар сургуулийн ариун цэврийн 4 өрөөнд иж бүрэн засвар хийж, сантехникийг шинэчилжээ.