2022.08.08

Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх Эгийн голын усан цахилгаан станц төслийн талбайд ажиллалаа

Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх: Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүд дотроос нэн тэргүүнд Эрдэнэбүрэн, Эгийн голын УЦС-ыг ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Үр дүнд нь манай улс оргил ачааллын үед импортын эрчим хүч авахгүй болж, эрчим хүчний аюулгүй байдал дээшилнэ.