Дүүргийн засаг даргын дэргэдэх худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа
2022.08.09

Дүүргийн засаг даргын дэргэдэх худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл хуралдлаа

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журмын хэрэгжилтийг дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хангуулах чиг үүрэг бүхий Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын 2022 оны А/285 дугаар захирамжаар шинэчлэн баталлаа.

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл хуралдаж, худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт тулгамдаж буй асуудлын талаар хэлэлцжээ.

Зөвлөлийн хурлыг дүүргийн Засаг даргын орлогч бөгөөд Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга М.Алтангэрэл удирдаж, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албанаас холбогдох танилцуулга, мэдээлэл хийсэн байна.