Цэнхэр, Төвшөрүүлэх суманд ажиллаж, өвөлжилтийн бэлтгэл болоод сум орны аж ахуйтаа танилцлаа
2022.11.14

Цэнхэр, Төвшөрүүлэх суманд ажиллаж, өвөлжилтийн бэлтгэл болоод сум орны аж ахуйтаа танилцлаа

Архангай аймгийн Цэнхэр суманд очиж, сумын удирдлагуудтай өвөлжилтийн бэлтгэл базаасан байдал, сум орны аж ахуй, ажил төрлийн мэдээлэл солилцож, санал солилцлоо.

Сургууль, цэцэрлэгт шаардлагатай байсан компьютер, зургийн аппарат, өнгөт принтер болон бусад тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө.

Сургуулийн дотуур байрыг шинэчлэх шаардлагатай байгаа юм.

Төвшрүүлэх суманд очиж, сумын удирдлагуудтай өвөлжилтийн бэлтгэл базаасан байдал, сум орны аж ахуй, ажил төрлийн мэдээлэл солилцож, санал солилцлоо. 

Сургууль, цэцэрлэгт шаардлагатай байсан компьютер, зургийн аппарат, өнгөт принтер болон бусад тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө. Төвшрүүлэх нутаг сайхан намаржиж байна.