"Хөгжлийн Зураглал-2030" бодлогын баримт бичгийг гардуулан өглөө
2022.10.19

"Хөгжлийн Зураглал-2030" бодлогын баримт бичгийг гардуулан өглөө

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын дарга А.Баяр 191-р цэцэрлэгийн хамт олны 10 жилийн ойн арга хэмжээнд зочилж дүүргийн "Хөгжлийн Зураглал - 2030" бодлогын баримт бичгийг багш, сурган хүмүүжүүлэгч нарт гардууллаа.

191-р цэцэрлэг нь 10 жилийн өмнө Нийслэлийн Засаг даргын А/474 тоот захирамжаар Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт Канад технологийн модон карказтай баригдаж байсан түүхтэй.