"Эргэх холбоо 63" иргэдээ сонсох уулзалт өндөрлөв
2023.03.06

"Эргэх холбоо 63" иргэдээ сонсох уулзалт өндөрлөв

Улсын Их Хурлын намрын чуулган завсарлаж гишүүд тойрогтоо ажиллаж эхэлсэн.

Энэ хүрээнд УИХ-ын гишүүн Ц.Идэрбат “Эргэх холбоо 63” хөтөлбөрөөр Хэнтий аймгийнхаа 22 сум, сууринд хүрч  7000 орчим иргэдтэй уулзлаа.

Уг хөтөлбөр уулзалтаар иргэдийн санал бодлыг сонсож, тэдний уламжилсан хүсэлтийг тэмдэглэн хаврын чуулганаар оруулж хэлэлцэх, мөн шаардлагатай асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэдэг онцлогтой.