Хэнтий аймгийн яслийн барилгыг шинэчлэхэд санаачилгатай ажиллана
2023.03.01

Хэнтий аймгийн яслийн барилгыг шинэчлэхэд санаачилгатай ажиллана

УИХ-ын гишүүн Ц.Идэрбат улсын хэмжээнд ганц ажиллаж буй Хэнтий аймгийн Яслийн багш ажилтнуудын хүсэлтээр үйл ажиллагаатай нь танилцаж тэдэнтэй уулзлаа.

Аймгийн Ясли хоёр ангид 70 хүүхэд авч ажиллаж байна. Бүлгийн багш хоёр, 4 туслах багштай бөгөөд нийт 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй хичээл, сургалтын үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулдаг аж. Сүүлийн жилүүдэд 1.5-1.8 нас хүртэлх балчир хүүхдүүдийг хүлээн авч эрүүл ахуйн дадал хэвшил, бие бялдар, хоол тэжээлийн чиглэлээр чадамж олгон төгсөж СӨБ-д шилжүүлдэг байна.

Хэрлэн сумын хүүхдийн ясли анх 1960 оны 12 дугаар сард Эрүүлийг хамгаалах газрын харьяа Хэнтий аймгийн 1-р Ясли нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж байжээ.
Тухайн үед 65 хүүхэдтэй, өлгий, мөлхөө, ахлах гэсэн 3 бүлэг, 19 ажилтантай ажиллаж эхлэн өдгөө 63 дахь жилийнхээ нүүрийг үзэж байна.

Энэхүү уулзалтаар Хэнтий аймгийн яслийн засвар үйлчилгээ, өргөтгөлийн зураг төсвийн талаар хэлэлцэж, багш ажилтнуудын санал хүсэлтийг сонслоо.

Тэд тойргийн гишүүддээ гал тогооны тоног төхөөрөмж шинэчлэх хүсэлтийг ирүүлж, мөн барилгыг шинэчлэх зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулсныг мэдээлэв.

Тус барилгын хана таазны цууралт, нуралтын засвар үйлчилгээг аймгийн Засаг даргын зүгээс анхаар тогтмол ажиллуулах нөхцөл байдлыг хангаж байгаа бол шинэчлэх ажлыг УИХ-ын гишүүд идэвхийлэн хөөцөлдөж буйг илэрхийллээ. Өмнө нь Монгол улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ ЗГХЭГ-ын даргаар ажиллаж байхдаа тус яслийн нөхцөл байдалтай танилцсан юм. Шинэ сэргэлтийн бодлогод яслийг дэмжих зорилтууд тусгагдаад байгаа билээ.