ААН, иргэд гамшгаас хамгаалах аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй
2023.05.05

ААН, иргэд гамшгаас хамгаалах аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй

Баянзүрх дүүргийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт боллоо.

Сургалтаар "Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа, чадавхыг бэхжүүлэхэд анхаарах асуудал, Гамшгийн эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн, Газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, онцлог" талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас мэдээлэл өгсөн.

БЗД-ийн ИТХ-ын дарга А.Баяр “Гамшиг бол байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйл бөгөөд үүнийг давж туулахын тулд иргэн, аж ахуйн нэгж бүгд дор бүрнээ мэдээллээ түргэн шуурхай солилцож, аюулгүй байдалтай холбоотой сургалтыг хийж хэвших хэрэгтэй” гэв.