2023.09.15

СХД-т үерийн 44.9 км далан, шуудуу барих зураг төслийн ажил хийгдэж байна

Сонгинохайрхан дүүрэгт 2020 онд 11.53 км үерийн далан байсан бол 2023 оны хооронд 5.38 км-ээр нэмэгдээд байна.

Цаашид дүүрэгт үерийн 44.9 км далан шуудуу хийхээр төлөвлөгдөөд зураг төслийн ажил хийгдэж байгаа юм.

Одоо дүүрэгт нэг байршилд 3.6 км үерийн далан хийгдэж байна.