Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны тусгай хамгаалалтын захиргаанд ажиллав
2023.09.25

Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны тусгай хамгаалалтын захиргаанд ажиллав

Монгол Улсын Их хурлын 2011 оны 5 сарын 05 - ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ сумдын нутгийг дамнан орших Зэд - Хантай - Бутээлийн нурууд тэдгээрийн салбар уулсыг дархан цаазат газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтанд авсан.

Сэлэнгэ сумын 240020 га, Тэшиг сумын 318970 га, Хутаг-Өндөр сумын 52310 га буюу нийт 611300 га газар нутгийг хариуцан хамгаалж байна.

Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 11.87 хувийг ойн сан эзэлдэг бол уг ойн сангийн 3.2 хувийг Зэд, Хантай, Бүтээлийн нурууны дархан цааазат газар эзэлж байна.

Булган аймгийн ойн сангийн 31.8 %, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээнд ойн сангийн хэмжээгээр гуравдугаарт ордог.