2024.02.22

Баянмөнх сумын дийлэнх хэсэг төмөр зудын нөхцөлтэй байна