Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай

Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Өргөн барьсан: 2019-05-03

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Д.Сарангэрэл Монгол улсын их хурлын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл өргөн барилаа

Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл Монгол Улсын Их

2019.05.03