Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Зээл, хөрөнгө оруулалтыг хувийн хэвшлийн урдуур орж завшихаас сэргийлэх)
Өргөн барьсан: 2022-05-31
Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Адьшаа хуулийн төсөл өргөн мэдүүллээ

Байр суурь

Б.Бат-Эрдэнэ: Төрийн өндөр, дээд албан тушааллтнууд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хэрхэн үнэн, зөв мэдүүлж байна вэ

УИХ-ын 2022.10.27-ны өдрийн хуралдаанаар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдү

2022.10.27

Н.Наранбаатар: Үндсэн хуулийн заалтыг зөрчиж байгаа юм биш биз

УИХ-ын 2022.10.27-ны өдрийн хуралдаанаар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдү

2022.10.27