Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2013-03-28

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ж.Батзандан Монгол улсын их хурлын гишүүн

Ж.Батзандан нарын төсөл уналаа

УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдаж УИХ-ын гишүүн Ж.Батзандан нарын өргөн барьсан Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийл

2014.02.25   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан