Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль Ховд аймаг Бүрэн дунд
2 Монгол Улсын Их Сургууль Улаанбаатар Бакалавр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Ховд аймгийн Прокурорын газар Мөрдөн байцаагч, хяналтын прокурор, туслах прокурор
2 Улсын дээд шүүх Сурвалжлагч, УЕПГ-ын “Хууль ёс” сэтгүүл, “Монгол журам” сонинд хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга
3 Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо Өмгөөлөгч
4 “Буурал-Сор” ХХК Захирал
5 Гаалийн ерөнхий газар Хэрэг бүртгэгч, гаалийн байцаагч, ахлах байцаагч, хэлтсийн дарга
6 Зам, Тээврийн яам Зам, тээврийн сайдын зөвлөх
7 Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Ховд аймгийн Засаг даргын ахлах зөвлөх
8 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх
9 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн

Шагнал

Шагналын нэр
1 Алтан гадас одон
2 Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон