Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын эрхийг хязгаарлах)
Өргөн барьсан: 2013-09-06
Ж.Батзандан гишүүн төрийн өндөр албан тушаалтнуудын эрхийг хязгаарлах төсөл санаачилжээ