Батлан хамгаалахын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Н.Энхболд

Батлан хамгаалахын сайд

Т.Дуламдорж

Батлан хамгаалахын дэд сайд

2020 2021 2022 2023 2024
Хууль Төлөв
1.

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлах

2.

Эрүүл мэндийн тухай хууль

3.

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

4.

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай

5.

Дайчилгааны тухай

6.

Улсын нисэхийн тухай

7.

Монгол улсын батлан хамгаалах тухай

8.

Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ