Эрдэнэ.С 2013.07.15 | Телевиз: МН25-р суваг

Хүний хөгжил сангийн санхүүжилт хийгджээ

Хүний хөгжил сангийн санхүүжилт хийгджээ

Хүний хөгжил сангаас монгол улсын иргэн бүрт сар бүр бэлэн мөнгө хэлбэрээр олгосон хишиг хувийн 21 мянган төгрөгийн үлдэгдэл 25,4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг энэ оны зургаадугаар сарын 18-ны өдөр 393,3 мянган иргэнд олгохоор аймаг аймаг дүүргийн төрийн санд шилжүүлжээ.

Төрийн банкнаас банк руу мөнгө шилжих ба банкнаас тухайн иргэний хүний хөгжил сангийн данс руу хишиг хувийг шилжүүлнэ. Үүнтэй холбоотойгоор 2012 оны 12 дугаар сарын 31-нээс өмнө төрсөн хүүхдүүдэд 2012 оны хишиг хувийн 128 мянган төгрөг олгогдож байна.

ХАХНХ-ын сайд С.Эрдэнэ: Дутуу олгогдсон 21 мянган төгрөгийн үлдэгдлийг хүний хөгжил сангаас олгож эхэлсэн. Өнгөрсөн сарын мөнгө бүрэн олгогдсон. Энэ сарынх хугацаандаа олгогдоно. Одоогоор тасарсан, хүндрэл үүссэн асуудал байхгүй.

Хүний хөгжил сангийн мөнгө ашигт малтмалаас орж ирж буй ашгийн тодорхой хувиас бүрддэг.

Хүний хөгжил сангийн мөнгө төсвийн орлого шиг тогтмол эх үүсвэрээс бүрддэггүй. Хүний хөгжил сангийн мөнгө ашигт малтмалаас орж ирж буй ашгийн тодорхой хувиас бүрддэг. Тэгэхээр уул уурхай, ашигт малтмалын үйл ажиллагаа одоо л жигдэрч байна.

Өнгөрсөн Засгийн газрын үед маш их хэмжээний өр авлага үүсгэчихсэн. Бидэнд тийм таатай эдийн засгийн орчин хүлээлгэж өгөөгүй. Энэ бүгдийг зохицуулах зөв горимонд нь оруулах гэж нилээн ажиллалаа. Одооноос гайгүй болж байна гэлээ.

Түүнчлэн хүний хөгжил сангийн мөнгөө авахаар материалаа бүрдүүлж өгөөгүй байгаа иргэд хорооны нийгмийн ажилтанд хандан материалаа яаралтай бүрдүүлж өгөхийг сайд сануулж байна. Санхүүжилт хүндрэлтэй байгаа тул төсөвт тодотгол хийх үеэр мөнгөө аваагүй иргэдийн хувь иргэн татагдаж болзошгүй юм.