Х.Амгаланбаатар 2020.07.25 | МҮЭХ

Мэдээллийн кампанит ажил Баян-Өлгий аймагт үргэлжилж байна

Мэдээллийн кампанит ажил Баян-Өлгий аймагт үргэлжилж байна

Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр МҮЭ-ийн холбоо, ОУХБ-тай хамтран өрнүүлж байгаа “Аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид ажлын байрны төлөө” мэдээллийн кампанит ажил Баян-Өлгий аймагт үргэлжилж байна.

Тодруулбал Баян-Өлгий аймгийн ҮЭ-ийн холбооны дарга А.Кеншилик анхан шатны ҮЭ-ийн хороодын гишүүддээ дарамт, хүчирхийллийн эсрэг 190 дүгээр конвенцийн танилцуулга мэдээллийг өгсөн байна.

Тэрээр Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг мөн өрхийн эмнэлгийн эмч эмнэлгийн ажилтнуудад ОУХБ-аас соёрхон баталсан ажлын байрны дарамт, хүчирхийллийн эсрэг 190 дүгээр конвенцийг танилцуулсан байна. Мөн Түүнчлэн Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн радиод энэ чиглэлийн ярилцлагыг өгч сум суурин газрын иргэддээ мэдээлэл түгээн ажиллажээ. Тус радиог орон нутгийн иргэдийн дийлэнх нь сонсдог төдийгүй, ихэнхдээ хөдөлмөрийн буюу 35-40 насны иргэд байдаг гэсэн тооцоо судалгаа байдаг ажээ.

МҮЭ-ийн холбоо, ОУХБ-тай хамтран өрнүүлж буй “Аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллээс ангид ажлын байрны төлөө”-х мэдээллийн кампанит ажил алс баруун Баян-Өлгий аймагт үргэлжилж байгаа тухай мэдээллийг тус аймгийн ҮЭ-ийн холбооноос бидэнд ирүүллээ.